Model Cyllido Gwynt

Dadansoddiad Ynni’r Fro tyrbin EWT 500

Mae’r model yma ar gyfer modelau cychwynol bras yn unig ac nid yw’n addas i’w ddefnyddio fel sail penderfyniadau ariannol a buddsoddi.

 

 

Cyllid Cyfalaf Cyfran Swm Llog Cyfnod Blynyddol
Benthyciad Banc 47% £564,000.00 8% 10 £84,053.00
Benthyciad Ynni’r FRo 10% £120,000.00 8.24% 10 £18,078.00
Buddsoddiad Partner 20% £240,000.00
Cyfranddaliadau 20% £240,000.00 7% 20 £22,654.00
Grant 3% £ 36,000.00
Cyfanswm £1,200,000.00