Canlyniadau Eisteddfod yr Urdd (Cylch)

Da iawn i bawb fu yn yr eisteddfod wythnos diwethaf!

Dyma’r canlyniadau:

  • Parti Unsain: 2il
  • Cor: 2il
  • Deuawd: Cadi a Twm Ellis, Moelfre Bach 3ydd
  • Unawd Chwythbrennau: Cadi Ellis, Moelfre Bach, 3ydd

Da iawn i’r grwp dawnsio disgo am wneud eu gorau hefyd!