Cofnodion Pwyllgor Rhieni Llanaelhaearn

 

Cofnodion o 7/10/70 hyd at 13/7/72

7/10/70

 

 

26/10/70

13/11/70

 

12/8/71

8/3/72

 

 

15/3/72

 

Dim dyddiad ond mae’n bur debyg mai ar nos Fawrth 21/3/72 y cynhaliwyd y cyfarfod

22/3/72

27/3/72

 

29/3/72

Dim dyddiad

4/4/72

5/4/72

10/4/72

19/4/72

2/5/72

3/5/72

15/5/72

30/5/72

7/6/72

 

15/6/72

21/6/72

 

28/6/72

5/7/72

12/7/72

13/7/72

Newyddion Da!

Arianol

l