Canolfan y Babell

Festri Capel y Babell tua 2004 cyn ei droi yn ganolfan gymdeithasol.

Morfudd Jones, Roberts Ellis a John Rowlands

Wedi paratoi ar gyfer te i Eistedfod Gadeiriol Aelhaearn

 

2017

Cadeirydd

Trystan Humphreys

Ysgrifennydd

Lynda M Cox

Trysorydd

Ann Williams

Rhaglen

Bob yn ail nos Iau Bingo. Am fwy o fanylion ffoniwch 01758 750474.

Bob dydd Mercher cyntaf yn y mis Merched y Wawr. Am fwy o fanylion cysylltwch a Lynda Cox 01758750474 neu Lilian Hughes 01758750283. Croeso i aelodau newydd.

Mae’r Ganolfan ar gael i gynnal partion penblwydd te angladdau neu unrhyw achlysur arall. Y gost fydd £6 yr awr. Rhif cysylltu 01758 750474.

Bob nos Lun rhwng 6:00 a 7:00 sesiynnau ffitrwydd gyda Dafydd Myrddin Hughes

Adroddiad

Mae’r pwyllgor wedi derbyn adroddiad gan John Pooley ar y system gwresogi/trydan i weld os oes modd i leihau costau.

 

****************************************************************************

 

  • Cadeirydd
    William Arthur Evans
  • Ysgrifennydd
    Lynda M Cox
  • Trysorydd
    Hefina Evans

Rhaglen

Bob nos Fawrth sesiynnau ffitrwydd gyda Dafydd Myrddin 8:00-9:00

Bob bore Iau yn ystod tymor ysgol Ti a Fi o 9:00-11:00. Am fwy o fanylion cysylltwch a Nia Jones neu Carys Humphreys.

Bob yn ail nos Iau Bingo. Am fwy o fanylion ffoniwch 01758 750474.

Bob dydd Mercher cyntaf yn y mis Merched y Wawr. Am fwy o fanylion cysylltwch a Lynda Cox 01758750474 neu Lilian Hughes 01758750283. Croeso i aelodau newydd.

Mae’r Ganolfan ar gael i gynnal partion penblwydd te angladdau neu unrhyw achlysur arall. Y gost fydd £6 yr awr. Rhif cysylltu 01758 750474.