Cynllun Datblygu Llanaelhaearn

Datganiad o Bwrpas

  • I sicrhau a hyrwyddo bodolaeth Llanaelhaearn a’i gyffiniau fel cymuned ac yn arbennig i atal a gwrthdroi’r duedd tuag at ddiboblogi.
  • I ddarparu cyflogaeth yn yr ardal ac i’r diben hwn, i sefydlu neu ddenu unrhyw ddiwydiant , masnach neu fusnesion fydd yn gydnaws â chymeriad yr ardal.
  • I ddarparu tai, cyfleusterau neu wasanaethau, pan fyddai eu hangen, fydd o fudd i’r gymdeithas

  • Pan fydd angen, hwyluso’r ffordd i gyflawni’r uchod, i ddarparu unrhyw wasanaeth, masnach neu fusnes priodol.

Cynnwys

 

Ewch i dudalen Facebook Pentref Gwyrdd Llanaelhaearn i adael eich sylwadau.