Y Dyfodol: Pentref Gwyrdd

solar-panels

Mae tai yn y pentref wedi eu insiwleiddio i safon uchel. Gwelir nifer o gynlluniau gwresogi solar a paneli solar PV ar doeau y tai.