Taclo Tlodi Tanwydd

Taliad Uniongyrchol

  • Bydd pob cartref* yn derbyn siâr gyfartal o 15% o’r elw i’w cynorthwyo gyda eu biliau tanwydd. Mae hyn yn gyfystyr a £150* y flwyddyn am 20 mlynedd ar yr amcangyfri cyfredol .
  • Cartrefi sydd yn etholwyr yn Llanaelhaearn ac yn gallu bod yn aelodau o Antur Aelhaearn

  • Amcan bras yw hwn wedi eu cyfrifo o’r ffigyrrau a ddarparwyd gan Ynni’r Fro. Pwysleir fod cryn ansicrwydd am y swm yma nes bydd y gwaith i gyd wedi gwbwlhau

    .

.