Elw Blynyddol

Blwyddyn 1, 2-10

1 2 10
Imcwm £391,739.00  

 

£391,739.00

 

£391,739.00
Cyfanswm Costau Rhedeg+ Gwasanaeth Cyllid £322,891.00 £280,855.00 £280,855.00
Elw Net £68,848.00 £110,874.00 £110,874.00

Blwyddyn 11-20

 

Blwyddyn

 

11

 

20

 

 

   
Imcwm  

£391,739.00

 

 

£391,739.00

 

 

 

   
 

Gwasanaeth Cyllid

 

£178,734.72

 

 

£178,734.72

 

 

   
           
Elw £213,004.16 £213,004.16      
           

Cyfartaledd elw blynyddol tros 20 mlynedd:-

£159,838.00