Ymgyrch Ysgol Llanaelhaearn

Yn 1970 death llythyr gan yr Adran Addysg yn datgan eu bwriad i gau yr ysgol. Codwyd Pwyllgor i gwffio yn erbyn y penderfyniad, sef Pwyllgor Rhieni Llanaelhaearn

Dyma rai o’r pentrefwyr a oedd yn y cyfarfod.

Parch William Roberts               Mrs Eluned Williams a Mrs Beti Hughes

a Mr Richard Parry

Mr Sol Owen                                   Mr William Arthur Evans

Mr Bryn Williams                          Mrs Doris Pierce Hughes cyn athrawes yn yr ysgol

Meddyg Carl Clowes