Y Weledigaeth

Yn ystod ymgynhori ar ddyfodol Y Babell, fe ddywedoch chi wrthym beth oedd eich blaenoriaethau: Yma rydym wedi troi eich dymuniad yn weledigaeth a chynllun.

Dychmygwch hyn. Mae’n 2024 ac mae’r Antur yn dathlu ei phen-blwydd yn 50 oed

Mae poblogaeth y pentref wedi cynyddu yn bennaf oherwydd gwell cyfleon gwaith,yr ysgol yn ffynnu, cynnydd mewn pobol ifanc a thai fforddiadwy newydd, a chostau ynni llai. Mae’r pentref yn fyw!.