Oriau agor Swyddfa’r Post

Hydref 2013

Mae’r swyddfa bost yn y caffi wedi cau ac mae fan y post yn galw yn y gilfan ger Cae Glas fel a ganlyn:-

Prynhawn Mawrth 12:45 – 13:45

Prynhawn Iau 14:45 – 15:45

Mae Cyngor Cymuned Llanaelhaearn wedi cynnig dau le ychwanegol i’w hystyried a bydd mwy o wybodaeth maes o law.