Y Dyfodol: Yr Ysgol

YsgolMae’r Antur wedi rhoi llawr cyfan o’r Babell at ddefnydd yr ysgol. Mae hyn yn rhoi digon o le i’r plant sy’n mynychu’r ysgol.