Gwasanaethau Garawys a Pasg 2012

Gwasanaethau i ddod yn Eglwys St Aelhaearn, Garawys a’r Pasg 2012

  • Dydd Mercher 14/3/12 Cymun Bendigaid am 10:00
  • Dydd Mercher 28/3/12 Cymun Bedigaid am 10:00
  • Dydd Gwener 30/3/12 Cymun y Pasg i Gartref Henoed Bryn Meddyg
  • Dydd Sul 1/4/12-Sul y Blodau Gwasanaeth Teuluol yn Gymraeg am 10:00
  • Dydd Gwener y Groglith 6/4/12 Gwasanaeth y Cyn Gymun am 10:00 yn Gymraeg
  • Prynhawb Gwener y Groglith-addurno’r eglwys gogyfer a’r Pasg
  • Dydd Sul y Pasg 7/4/12 Cymun Bendigaid Cymraeg am 10:00
  • Nos Sul y Pasg am 5:00 Cymun Bendigaid Saesneg