Digwyddiadau Lleol

 

 

28/10/17    8:00yh

Canolfan y Babell community Centre

29/10/17 Canolfan y Babell Community Centre

6:00-8:00yh

Parti i blant y pentref am fwy o fanylion cysylltwch a Kelly.

B I N G O Nadolig

19/12/13 yn y ganolfan am 8:00 drysau’n agor 7:00

Elw at y ganolfan

***************************************************************************

Ffair Nadolig Ysgol Llanaelhaearn

10/12/13 yn y ganolfan am 6:30

**************************************************************************

Body Shop/Caws a Gwin

6/12/13 am 7:00 yn y ganolfan £2

Elw at y ganolfan

****************************************************************************

Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn

30/11/12 am 5:00 yn y ganolfan

*****************************************************************************

 

Eisteddfod Ysgol Llanaelhaearn

29/11/13 am 1:30 yn y ganolfan

****************************************************************************

Bingo Gwanwyn 9/5/13

Yn y ganolfan -Drysau’n agor am 7:00 Gem i ddechrau am 8:00

Elw at y ganolfan

*************************************************************************************************

25/4/13

Bingo yn y ganolfan am 8:00

*************************************************************************************************

 

 

Cyfle i ennill twrci

Prynwch ddyddiad o’r dyddiadur lwcus am £1 am gyfle i ennill twrci. Fe fydd yn cael ei dynnu yn y Bingo Nadolig ar 29/11/12

Bingo Nadolig

Yn y Ganolfan 29/11/12

Drysau’n agor am 7:00 gem i ddechrau am 8:00

Elw at y Ganolfan

Ffair Nadolig

Yn y Ganolfan 27/11/12

Elw at yr ysgol

 

Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn

Yn y Ganolfan 24/11/12

Sesiwn prynhawn i ddechrau am 1:00

Sesiwn yr hwyr i ddechrau am 6:00

Parti Calan Gaeaf

PARTI NOSON CALAN GAEAF / HALLOWEEN PARTY YN GANOLFAN Y BABELL NOS LUN 29 HYDREF 6 TAN 7.30 O’R GLOCH. Ticedi £2.50 y plentyn yn cynwys cwn poeth a dsigo. Bydd Dewi Wyn yn tynnu llunniau hefyd. Ticedi ar werth wrth giat yr ysgol am 3:00.

Bingo

5/7/12 yn y Ganolfan am 8:00

Elw at costau rhedeg y ganolfan

 

Cyngerdd

1/7/12 yn St Aelhaearn am 8:00

gyda Aelwyd Gwrtheyrn

Ffair Haf a Mabolgampau

10/7/12 er budd yr Ysgol

Mabolgampau am 5:30 gyda’r Ffair i ddilyn.

Bingo

Nos Iau 24/5/12 am 8:00 yn y Ganolfan. Elw tuag at costau rhedeg y Ganolfan.

Bingo Nesaf

Nos Iau 15/3/12

Yn y Ganolfan am 8:00

Elw at y Ganolfan

 

Bingo Pasg nos Iau 29/3/12

Canolfan y Babell am 8:00

Drysau’n agor am 7:00 tal mynediad 50c

Elw at y Ganolfan