2021

1/2/21

Elfed Morgan a Carwyn y car

Yr eirlysiau cyntaf allan yn yr ardd

 

31/1/21

Yn yr Ardd

 

26/1/21

Amserlen Fan Bost o 1/2/21
Dydd Llun 12:00-12:45
Dydd Iau 9:00-10:00

25/1/21

Gosod tai adar 3

 

24/1/21

Bwydo’r adar yn yr eira

22/1/21

Gosod tai adar 2

21/1/21

Caren yn mynd am Alltwen yn Carwyn

Yn yr Ardd gosod tai adar

20/1/21

Beti a Megan Baum c.1976

 

19/1/21

Newyddion trist iawn mi roedd Beti wedi bod yn amlwg iawn ym mywyd ein cymuned tros llawer o flynyddoedd. Yn drysorydd Antur Aelhaearn, Cadair Corff Llywodrathol Ysgol Llanaelhaearn, Cadair Cyngor Cymuned Llanaelhaern dim ond i enwi ychydig. Fe fydd colled mawr ar ei hol.

1972 Protest yn erbyn cau Ysgol Gynradd Llanaelhaearn. Beti yn y canol

Diolch i Dr Carl Clowes am y llun

13/1/21

Amserlen bws yn newid PWYSIG

12/1/21

BECWS GLANRHYD LLANAELHAEARN
Oherwydd Ymddeoliad, angen person i baratoi archebion a’u dosbarthu. Oriau rhan amser – 3 diwrnod yr wythnos o 01:30 – 08:00. Trwydded yrru lân yn hanfodol. Cysylltwch â Eirwyn
01758 750214

Oherwydd y sefyllfa Covid-19 bydd rhaid gohirio y sesiynau Help i Deuluoedd yn y ganolfan. Byddany yn ail ddechrau pan fydd y clo trosodd.

10/1/21

Mae Yvonne a Kelly wedi bod yn brysur yn hel bob math o pethau yn ddillad/llyfrau/dvds ayb. Croeso i unrhyw un fynd i’r ganolfan i edrych os oes rhywbeth o ddefnydd yno. Fe fydd rheolau caeth.

6/1/21

Bwydo’r Adar

 

1/1/2021

Blwyddyn Newydd dda

Mavis
Fe fydd angladd Mavis ar 5ed Ionawr fe fydd yr hers yn gadael Glasfryn, cartref Mavis am 1:15.Croeso i rhai sydd am ddangos parch tuag ati i sefyll ar hyd y ffordd. Gofynir i bawb cadw pellter a gwisgo masc.