Merched y Wawr

 

2017

Cyfarfod nos Fercher yng Nghanolfan y Babell rhwng 7:00 a 9:00

 

Bydd y tymor newydd yn dechrau ar 4ydd Hydref am 7:30 yn y ganolfan. Croeso i aelodau hen a newydd

Swyddogion 2017/2018

Llywydd

Mrs Lynda M Cox 01758 750474

Ysgrifennydd

Mrs Lilian Hughes 01758 750238

Trysorydd

Miss Gillian Barrett 01758 750522

Croeso i aelodau newydd a rhai sydd yn awyddus i ddysgu Cymraeg

Mae’r mudiad cenedlaethol yn dathlu 50 o flynyddoedd ers sefydlu Merched y Wawr yn y Parc, Bala. Ymunwyd a changen Llwyndyrus i fynd i’r Parc i weld yr arddangosfa ac wedyn stopio yn yr Oakley ar y ffordd adref am bryd o fwyd.

 

I orffen y tymor bu’r marched yn ymweld a Caffi Ni, Nefyn lle cawsant wledd a croeso cynnes gan Dylan a Nia. Pawb wedi mwynhau mae’n amlwg.

 

************************************************************************************************

.Cyfarfod nos Fercher cyntaf bob mis yng Nghanolfan y Babell rhwng 7:00 a 9:00

Swyddogion 2010/2012

Llywydd: Mrs Lynda M. Cox 01758 750474
Ysgrifennydd: Mrs Lilian Hughes 01758750283
Trysorydd: Miss Gillian Barret 01758 750532

Mae’r Tim Bowlio Deg yn bencampwyr Dwyfor am yr ail flwyddyn yn olynol

Croeso i aelodau newydd a rhai sydd yn awyddus i ddysgu Cymraeg.