Hen luniau

Yr Ysgol 1900au cynnar

 

Yr Eglwys c.1996

 

 

 

 

 

GFS c. 1964

Rhes Gefn

ch i ddeLynda Williams, Elanwy Owen, Joy Heather Williams, Nerys Mai Williams, Carys Hughes, Ruth James, Elizabeth Toffarides

ail res sefyll

Nerys Rowlands, Jean Parry, Susan Toffarides, Frances James, Sylvia Williams, Margaret Goodwill, Nesta Jones, Hefina Jones, Jean Griffiths

Eistedd

Gail Williams, Eleri Goodwill, Parch William Roberts, Mrs Rose Williams, Elizabeth Japheth, Mair Hefina Jones

Rhes Flaen

Valmai Jones, Gwenda Hughes, Lena Jones, Ann Parry, Avril Owen

Llanaelhaearn 1932

Llanaelhaearn 1932

 

Llanaelhaearn 1932

 

Bryn Arlais