Cais Cynllunio Mast Mesuregol

Rhagfyr 2013

Ddechrau mis Rhagfyr cafwyd hawl gan yr Adran Gynllunio i adael y mast ar y safle am fis ychwanegol er mwyn cwblhau yr astdiaeth swn.

Heddiw 28fed Rhagfyr 2013 mae’r astudiaeth swn wedi ei gyflawni ac mae’r mast wedi dod i lawr. Fe fydd y data gwynt yn cael eu ryddhau yn fuan.

 

Manylion y Cais (C12/0316/37/LL)

Rhif Cyfeirnod Cais Cynllunio: C12/0316/37/LL

Rhif Cyfeirnod Porth Cynllunio:

Lleoliad y Safle: Cae Rhif / Field No. – 6645, Moelfre Bach, Llanaelhaearn, Caernarfon, Gwynedd, LL545BE

Dyddiad Cofrestru: 19-Mar-2012

Math o Gais: Llawn – Cynllunio/Full – Planning

Ward: Llanaelhaearn

Cymuned: Llanaelhaearn

Bwriad: CANIATAD DROS DRO AR GYFER LLEOLI MAST 40 MEDR I FESUR GWYNT / TEMPORARY PERMISSION TO SITE A 40 METRE ANEMOMETER MAST TO MEASURE THE WIND

Statws: Cais wedi cofrestru / Registered application

Mast Mesuregol

“Photo Montages” o’r Mast