Pwyllgor Cofeb Llanaelhaearn

 

 

2017

Cadeirydd Mr Dafydd John Parry

Ysgrifennydd: Mrs Lynda Cox, 01758 750474.
Trysorydd: Mrs E. A. Jones, Bryn Teifi, Llithfaen, Pwllheli.

Gwasanaeth Cysegru y Gofeb yn ei Chartref Newydd 19fed Gorffennaf 1992

Yn bresennol aelodau o’r Lleng Brydeining, canghennau Pwllheli a Nefyn.

 

Sul y Cofio c. 1987

 

Ers 2011 y Canon Peter James sydd wedi bod yn gofalu am y gwasanaeth Sul y Cofio.

Yn 2011 gwariwyd yn sylweddol ar y fangre i ddod a hi yn ol i safon foddhaol.

Mae’r pwyllgor yn ddiolchgar i’r Canon Idris Thomas am ei wasanaeth tros y blynyddoedd ac yn dymuno ymddeoliad dedwydd iddo.

Ym mis Tachwedd 2011 y Canon Peter James a oedd yn gyfrifol am wasanaeth Sul y Cofio a diolchir iddo am ei waith.