Antur Ynni Aelhaearn

Pweru’r GymunedTyrbein Bro Dyfi 2

  • Mae’r elw o’r cynllun yma i’w fuddsoddi ym mhrosiectau Antur Aelhaearn a’r gymuned.
  • Nid ydyw’r model busnes terfynol yn gyflawn eto, ond mae’r senedd yn ffario sefydlu cwmni cydweithredol i’w redeg. Bydd cyfle i brynnu cyfranddaliadau yn y fenter.
  • Mae’r tudalennau nesaf yn ymgais i ddangos yr ochor ariannol. Mae yma ddal peth ansicrwydd oherwydd:

  • Nad ydym wedi derbyn astudiaeth a dadansoddiad manwl o’r data o’r mesurydd gwynt eto.

  • Nid ydym wedi cael prisiau wedi eu tendro am y gwaith i gyd.