Cefnogi’r Gymuned

canolfanybabell

Y Ganolfan. Cyfrannu at ei chynnal yn flynyddol.

Yr Eglwys

Cae Chwarae.

Cyngor Cymuned, cyfraniad o 5% o’r elw yn flynyddo

Elusennau Lleol

 

eglwys