Y Dyfodol: Tai Forddiadwy

Tai-ForddiadwyMae tai fforddiadwy a biliau ynni isel yn denu nifer o deuloedd ifanc i’r pentref gan wrthdroi y tueddiad demograffig a fu yn y gorffennol