Lluniau pobol

Glanrhyd

Eistedd ch i dde

Phyllis, Maria, R L Jones, Mrs Jones, Nansi-Megan yn eistedd o flaen R L.

Rhes Ganol

? ? Jean ? ? ?

Tu Ol

John Wyn Williams, Dick Parry, ? ? ?

Jane Williams(Jane Cemlyn), Enid Cox(Roberts) a Mair Jones tu allan i 7 Rhes Ceiri c. 1935

David Beatty Cox c. 1940

Sianelen Pleming yn ymddeol fel Prif Athrawes Ysgol Llanaelhaearn

 

 

Gwyn, Nerys a Ken Griffiths, Uwchlaw’r Ffynnon

 

Mrs Anna Jones

Mrs Bet Thomas(Hardy) a Mrs Brenda JOnes (Laurel) gyda Caryl Jones(Hilda Ogden)

Mrs Dilys Jones, Mrs Enid Cox a Mrs Cassie Evans

Mrs Margaret Rose Evans a Mrs Eunice Jones. Cinio Nadolig Merched y Wawr

Mrs Ella Gapper-pererindod St Aelhaearn i Ffynnon Groyw

Teulu Gapper Sefyll Ch i Dde Miss Nell Gapper, R. L. Gapper a mrs Ella Gapper

Miss Joan Jones ysgrifennydd eglwys Sant Aelhaearn am dros 40 o flynyddoedd

Mrs Violet Cox a Bet y tu allan i 4 Cae Llyn, wedi ei dynnu yn ystod yr ail ryfel byd

Ar y chwith Now Lewis Erw Sant a Grifffith Evans Pentre Bach