Photographs of people

Gwyn , Nerys a Ken Griffiths, Uwchlaw’r Ffynnon

 

Mrs Anna Jones

Bet Thomas (Hardy), Brenda Jones(Laurel) a Caryl Jones(Hilda Ogden)

Cegin Ysgol Llanaelhaearn-Dilys Jones, Enid Cox a Cassie Evans

Cinio Nadolig Merched y Wawr-Margaret Rose Evans a Eunice Jones

Mrs Ella Gapper

Back Row Merfyn Roberts, Gwilym Thomas sitting Glyn Williams, Eric Baum

Jean Jones(Glanrhyd) , Vera Williams & Ann Hughes

Youth Club-facing Eifion Phillips, Carol Evanson right Eirianwen Evans