Cylch Ti a Fi

YN GANOLFAN Y BABELL BOB BORE IAU 9.30 TAN 11AM. CROESO I RIENI A BABANOD I FYNY I OED DECHRAU YSGOL. CYFLE I GYFARFOD AM BANED A SGWRS TRA BO’R PLANT YN CHWARAE. £1.50 YR UN.