Cefnogi’r Gymuned

Y Ganolfan.

Cyfrannu at ei chynnal yn flynyddol

Yr Eglwys

Cyngor Cymuned, cyfraniad o 5% o’r elw yn flynyddol

Elusennau Lleol