Cais Cynllunio am Dyrbin Gwynt

Mae’r cais wedi ei gyflwyno i Gyngor Gwynedd a gellir ei weld drwy ddilyn y canlynol

http://www.gwynedd.gov.uk/swiftlg/apas/run/WPHAPPDETAIL.DisplayUrl?theApnID=C14/0479/37/LL&theTabNo=3&backURL=<a href=wphappcriteria.display>Search Criteria</a> > <a href=’wphappsearchres.displayResultsURL?ResultID=1229206%26StartIndex=1%26SortOrder=APNID:asc%26DispResultsAs=wphappsresweek1%26BackURL=<a href=wphappcriteria.display>Search Criteria</a>’>Search Results</a>