Beth Sydd yn Digwydd os Ydi?

  • Be os ydi’r felin wynt yn torri?
    Mae’r gwneuthurwr yn rhoi gwarant o 97% o’r incwm
  • Be os fydd y gwynt yn chythu llai?
    Dyma pam mae mesur y gwynt yn bwysig i ni ar hyn o bryd. Os bydd cryfder y gwynt yn gostwng 10% bydd yr elw cyfartalog dros 20 mlynedd yn gostwng i £130,457.00 sef £29,381.00 Cofiwch os bydd y gwynt 10% yn gryfach na’r cyfartaledd bydd yr elw cyfartaledd yn codi i £ 189,218.00
  • Pe bai’r Antur yn methu cael hawl cynllunio?
    Bydd yr Antur yn dal i geisio cael hyd i gyllid i gyllido rhai o’r prosiectau, ond yn amlwg mi fydd yn anodd iawn cael hyd i incwm cynaliadwy o’r maint yma.