Gwasanaethau

 

Gwasanaeth Cymraeg bob Sul am 9:30

Gwasanaeth Saesneg pob Sul cyntaf yn y mis am 5:00

Gwasanaethau Diolchgarwch 2017

Cymraeg 9:30

Saesneg 5:00

Croeso cynnes i bawb

 

 

Gwasanaeth Cristingl

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************************************

Yr Wythnos Fawr a’r Pasg

2014

Holy Week and Easter

DYDD MERCHER YR WYTHNOS FAWR

WEDNESDAY OF HOLY WEEK

7:00pm Beuno Chapel, St Beuno, Clynnog Fawr

Gweddio’r Garawys / Praying Lent (bilingual)

DYDD IAU CABLYD

MAUNDY THURSDAY

7:00pm Beuno Chapel, St Beuno, Clynnog Fawr

Holy Communion, Stripping of the Altars and Vigil (english)

7:30yh St Rhedyw, Llanllyfni

Cymun Bendigaid (welsh)

DYDD GWENER Y GROGLITH

GOOD FRIDAY

10:00 St Ioan / St John, Talysarn

11:00 Meet at St Twrog, Llandwrog, for walk to St Gwyndaf, Llanwnda, followed by lunch together and service (dwyieithog/bilingual)

2:00 St Aelhaearn, Llanaelhaearn (cymraeg/welsh)

2:00 Beuno Chapel, St Beuno, Clynnog Fawr (saesneg/english)

 

DYDD Y PASG

EASTER DAY

9:30 St Aelhaearn, Llanaelhaearn

Cymun Bendigaid (cymraeg/welsh)

9:30 St Twrog, Llandwrog

Cymun Bendigaid / Holy Communion (dwyieithog / bilingual)

9:30 Eglwys Crist/Christchurch, Penygroes

Cymun Bendigaid / Holy Communion (dwyieithog / bilingual)

11:00 St Beuno, Clynnog Fawr

Cymun Bendigaid / Holy Communion (dwyieithog / bilingual)

11:00 St Rhedyw, Llanllyfni

Cymun Bendigaid (cymraeg/welsh)

5:00pm St Aelhaearn, Llanaelhaearn

Holy Communion (saesneg/english)

Please contact the Vicar to arrange communion at home, hospital etc / Cysylltwch gyda’r Ficer os gwelwch yn dda i drefnu cymun yn y cartref, ysbyty ayb (01286) 660656 beunosant@hotmail.com

 

 

2013

 

Diolchgarwch

6/10/13 Gwasanaeth am 10:00 gyda Esgob Bangor

 

29/9/13

Gwasanaeth i’r plwyf cyfan yn St Beuno, Clynnog am 10:00. Cymraeg a Saesneg.

 

 

5/5/13

Cymun Bendigaid am 10:00 yn gwasanaethu fydd Esgob Bangor, Y Gwir Barchedig Andrew John. Hefyd yn y gwasanaeth Saesneg am 5:00

 

 

10/3/13 Sul y Fam

Cymun Teuluol am 10:00

Gwasanaeth Syml i Bob Oed

******************************************************************

 

Diolchgarwch 2012

Dydd Sul 7fed Hydref.

Y gwasanaeth Cymraeg am 10:30 pryd y gwasanaethir gan Esgob Bangor Y Gwir Barchedig Andrew John.

Y gwasanaeth Saesnaeg am 5:00 pryd y gwasanaethir gan Archddeacon Bangor Yr Hybarch Paul Davies.

Addurnir yr eglwys gogyfer a’r Diolchgarwch dydd Gwener 5ed Hydref am 10:00 a bydd yr eglwys yn agored fore Sadwrn 6ed Hydref os fydd rhywun am ddod a llysiau neu ffrwythau.

 

Gwasanaethau’r Pasg 2012

Gwasanaeth Cymun Cymraeg am 10:00 y bore yn gwasanaethu y Canon Peter James yn cymeryd rhan yn y gwasanaeth Sianelen Pleming, Rose Williams a’r Parch Ifan Williams. Yr organydd oedd Sianelen Pleming. Dosbarthwyd wyau Pasg gan Mrs Rose Williams. Diolchwyd i aelodau’r eglwys am eu gwaith yn glanhau ac addurno. Eto eleni roedd liliau’r Pasg wedi eu rhoi er cof am anwyliaid. Gwasanaeth Cymun Saesneg am 5:00 yn gwasanaethu Parch Robert Townsend yn cymeryd rhan roedd Mike Atkin a James Evans. Dosbarthwyd croesau’r palm. Yr organydd oedd Gareth Roberts
Gwasanaeth Sul y Fam
O dan ofalaeth y Canon Peter James. Anrhegion wedi eu paratoi gan Rose Williams a Valerie Massey. Cysegrwyd plat Cymun newydd er cof am Cyril a Megan Baum, rhoddedig gan y teulu a hefyd defnyddiwyd y gorchudd Cymun Violed newydd a oedd wedi ei wneud gan Megan Williams, Trefor.

Garawys a’r Pasg 2012

Dydd Mercher 14/3/12 Cymun Bendigaid am 10:00

Dydd Mercher 28/3/12 Cymun Bedigaid am 10:00

Dydd Gwener 30/3/12 Cymun y Pasg i Gartref Henoed Bryn Meddyg

Dydd Sul 1/4/12-Sul y Blodau Gwasanaeth Teuluol yn Gymraeg am 10:00

Dydd Mercher 4/4/12 Cymun Bendigaid 10:30

Dydd Gwener y Groglith 6/4/12 Gwasanaeth yr Awr Olaf am 2:00

Gyda’r nos Gwener y Groglith-addurno’r eglwys gogyfer a’r Pasg

Fe fydd yr eglwys yn agored fore Sadwrn 7/4/12 o 10:00 hyd at 12:00 i’w haddurno

Dydd Sul y Pasg 7/4/12 Cymun Bendigaid Cymraeg am 10:00

Nos Sul y Pasg am 5:00 Cymun Bendigaid Saesneg