Aelodaeth yr Antur

Roedd unrhyw un ar Gofrestr Etholaeth Llanalhaern yn medru trwy dâl o £1 fod yn gyfrandalwr, gwaherddid rhoi mwy nac un cyfranddalid i un person. Mae gan pob cyfranddalwr yr hawl i bleidlesio yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, ac unrhyw gyfarfod arall a gynhelir, ac wrth gwrs caiff pob unigolyn y cyfle i gynnig eu syniadau. Dewis y pentrefwyr oedd cyfyngu pob unigolyn i gyfranddaliad o £1. Mae’r achos felly yn hollol ddemocrataidd gan fod pawb, boed bensiynwr, yn bobl ddi-waith neu fyfyriwr tlawd, a llais cyfartal. Ni wneir elw o gwbwl ar y cyfranddaliadau ac ni ellir eu dychwelyd na’i trosglwyddo. Ar y pryd roedd 160 o’r pentrefwyr yn aelodau’r Antur- mae hyn yn cynrychioli tua 80% o dai y pentref. Anfonir tystysgrif i’r cyfranddalwyr yn cydnabod eu hymaelodaeth ac mae hon yn cael ei stampio a’i seilio yn swyddogol gan yr Antur. Nid mudiad cydweithredol y gweithwyr yw Antur Aelhaearn felly, ond yn hytrach mudiad cydweithredol cymunedol. Penderfyniad positif oedd hwn am ddau reswm. Yn gyntaf, roedd nod yr Antur yn ehangach na chreu gwaith ac yn ail oherwydd hyn, roedd hi’n bwysig i’r gymdeithas gyfan mewn pentref mor wledig a thenau ei phoblogaeth, gael llesio eu barn. Nid elusen chwaith mor Antur gan nad oedd y Comisiynwyr Elusennau yn ystyried mudiad a chreu gwaith yn brif nod iddo yn un elusengar.